สปป. ลาว ศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ของ สสส.

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายควบคุมสุราสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยเพื่อจัดการกับปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อผลักดันนโยบายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน สปป.ลาว ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว

more “สปป. ลาว ศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ของ สสส.”

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!